Skip to content Skip to footer
Universal Torna Tezgahında Çalışan Mega Polimer Personeli İllüstrasyonu

Mekanik İşleme
Rehberi

Delik Açma İşlemi

Delik açma işlemleri için öncelikle küçük bir kılavuz deliği(maksimum Ø8mm) açılması, ardından deliğin istenen ölçüye genişletilmesi çok önemlidir.

Matkapla delme işlemleri dar alan içinde gerçekleşiyor olması ve döküm polyamidin zayıf ısı iletimi nedeniyle mekanik işleme süreçlerinin en zorlusudur. Uygun ekipman kullanımı ve dikkat sayesinde olası kırılma, çatlama ve yüzey bozulması gibi sorunların önüne geçilebilecektir. Yavaş gerçekleştirilen delme işlemi geniş oluklu matkap uçları kullanılarak talaşın daha hızlı ve etkin bir şekilde dışarı atılmasını sağlayacaktır. En iyi sonucu elde etmek için, yeni bir matkap ucu kullanın ve direnç yüzeyini azaltmak için matkap ucunu taşlayarak kesme ağzında 0 ila 5 derece pozitif eğim açısı sağlayın. Küçük matkap uçlarında 90-110 derecelik açı ideal olacaktır. Daha büyük matkap uçlarında ise 118-120 derecelik açı tavsiye edilmektedir. Daha önce metaller için kullanılan standart matkap uçları asla döküm polyamid delme işlemi için kullanılmamalıdır. Soğutma sıvılarının sık kullanımı başarılı delme işlemleri için çok önemlidir. Delme işlemi esnasında istenen derinliğin maksimum yarısına ulaşıldığında matkap ucu mutlaka tamamen dışarı çıkarılarak kanallarda biriken talaşın dışarı atılması sağlanmalıdır. Delme işlemleri için öncelikle küçük bir kılavuz deliği(maksimum Ø8mm) açılması, ardından deliğin istenen ölçüye genişletilmesi çok önemlidir. Aksi durumlarda dar alanda talaş sıkışması, yüzey gerilmesi gibi durumlar nedeniyle üründe çatlama ve kırılmalar yaşanması muhtemeldir. Deliğin nihai ölçüye getirilmesi sürecinde tornalama prosesinde belirtilen unsurlara uyulması tavsiye edilmektedir.

Döküm polyamid ürünleri serbest kesim ürünleriyle aynı şartlarda tornalanmalıdır. Talaş kaldırma esnasında malzemede meydana gelebilecek genleşme ve sapma ihtimali göz önüne alınarak torna hızı ayarlanmalıdır. İşleme 600 ila 1000 devir arasında gerçekleştirilmelidir. Büyük çap ve yüzeye sahip parçaların tornalanmasında öncelikle kaba ölçüye işleme yapılarak talaş kaldırılmalı, daha sonra nihai ölçü için işleme yapılmalıdır. Son paso verilmeden ve nihai ölçüye geçilmeden önce parçanın 24 saat dinlendirilmesi ve soğumaya bırakılması önerilmektedir. Ancak bu şekilde istenen net ölçüler elde edilebiliyor olacaktır. İşleme esnasında direnci azaltmak amacıyla uygun eğim ve açıklığa sahip hava çeliğinden ekipman kullanılması önerilmektedir. Yüksek hızlı tornalamada hava çeliğinden üretilmiş ekipman kullanılması genel olarak yeterlidir. Ancak uzun süreli tornalama işlemlerinde karbür uçlu ekipmanlar kullanılması tavsiye edilmektedir.

Torna İşlemi

Büyük çap ve yüzeye sahip parçaların tornalanmasında öncelikle kaba ölçüye işleme yapılarak talaş kaldırılmalı, daha sonra nihai ölçü için işleme yapılmalıdır.

Freze İşlemi

Freze bıçakları keskin olmalı ve yüksek pozitif kesme ve eğim açısına sahip olmalı, işlenmekte olan parça, frezedeki tüm işlemler sırasında tam olarak desteklenmelidir.

Demir dışı metaller için tasarlanmış hava çeliğinden kesici freze uçları genel olarak tavsiye edilmektedir. Daha iyi bir performans için delik işleme barası kullanılabilir ancak talaş kaldırma oranı nedeniyle önemli ölçüde daha yavaştır. Freze bıçakları keskin olmalı ve yüksek pozitif kesme ve eğim açısına sahip olmalıdır. Parça, frezedeki tüm işlemler sırasında tam olarak desteklenmelidir. Sıkma veya tutma gerektiğinde, parçanın deformasyonunu önlemek için ara ekipman kullanılması önemlidir.
Tüm döküm polyamid ürünleri standart ahşap işleme, metal işleme bandı veya dairesel testereler kullanılarak kesilebilir. Her ikisinin de bıçakları, ofset (sol, sağ ve merkez) olan ve derin bir dişeti olan geniş aralıklı dişlere sahip olmalıdır. Bu, bıçağın dişinin testere gövdesinden daha uzakta olmasını sağlar ve talaşın malzemenin içinden geçerken oturması için bir yer verir. Testere malzemeden çıktıktan hemen sonra talaşın tahliyesi, ısı yükselmesine bağlı olarak bıçağın malzemenin içerisinde sıkışmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Genellikle hava veya soğutma suyu kullanılarak da bu sorunun önüne geçilebilir.

Testere ve Kesim İşlemi

Testere malzemeden çıktıktan hemen sonra talaşın tahliyesi, ısı yükselmesine bağlı olarak bıçağın malzemenin içerisinde sıkışmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Ara Tavlama İşlemi

Bir tarafından yoğun mekanik işleme maruz kalan parçaların ara tavlama prosesine alınması önemlidir.

Döküm polyamid ürünlerinin üretim prosesi sonucunda oluşabilecek iç gerilimini azaltmak amacıyla tavlama işlemi uygulanmaktadır. Tavlama işlemi parçaların boyutsal kararlılığını sağlamak amacıyla son derece önemlidir. Kimi mekanik işleme süreçlerinde ara tavlama işlemi gerekli olmaktadır. Örneğin bir tarafından yoğun mekanik işleme maruz kalan parçaların ara tavlama prosesine alınması önemlidir. Tavlama işleminde ürünün ısınması 65°C/10 dakika hızında gerçekleştirilmelidir. Tavlama sıcaklığı 137°C ile 150°C arasında, her 6.35mm profil kalınlığı için 30 dakika olmalıdır. Soğutma işlemi de ani ve şoklama şeklinde yapılmamalı, soğutma hızı 150°C/saat’i geçmemelidir.

Yasal Uyarı

Mekanik İşleme Rehberimizde belirtilen bilgi ve öneriler, güvenilir olduğuna inanılan deneylere ve Mega Polimer olarak sahip olduğumuz tecrübelere dayanmaktadır. Bununla birlikte, doğruluk konusunda herhangi bir garanti verilmemektedir. Ürünleri satın alanların kullanım amacına uygunluğunu belirlemek için gerekli testleri yapması gerekmektedir. Doğabilecek zararlardan şirketimiz hiçbir koşul ve şartta sorumlu tutulamaz.