Skip to content Skip to footer
Yüksek Orta ve Düşük Oranlı Karşılaştırmalı Grafikler İllüstrasyonu
Karşılaştırmalı
Grafikler

Akma Gerilmesi | MPa

Akma Gerilmesi; bir malzemenin kalıcı deformasyon olmadan veya artık orijinal boyutlarına geri dönmeyeceği bir nokta olmadan (uzunluk olarak %0,2 oranında) dayanabileceği strestir.

Sürtünme Katsayısı

Sürtünme Katsayısı; iki cisim arasındaki sürtünme kuvvetinin iki cismi birbirine bastıran kuvvete oranı olarak belirtilebilir. Sürtünme katsayısı, genellikle “0” ile “1” arasında olup, kullanılan materyale göre değişkenlik gösterir. Eğer sürtünme katsayısı “0” ise cisim yüzeye temas etmiyor demektir.

Sertlik | Shore D

Durometre’ler; tipik olarak polimerler, elastomerler ve kauçuk gibi malzemelerin sertliğini ölçmek için kullanılan cihazlardır. Ölçekteki daha yüksek sayılar, girintiye karşı daha fazla direnç ve dolayısıyla daha sert malzemelere işaret etmektedir. Daha düşük sayılar daha az direnç ve daha yumuşak malzemeleri göstermektedir.

Dielektrik Dayanımı | kV/mm

Dielektrik Dayanımı; bir malzemenin yalıtkan olarak elektriksel gücünün bir ölçüsüdür. Dielektrik dayanım, malzemenin dielektrik bir arıza göstermesi için gereken maksimum voltaj değeridir. Bir malzemenin dielektrik dayanımı ne kadar yüksek olursa, yalıtkan olarak kalitesi o kadar iyi demektir.

Su Emilimi | % Havada/Suda

Su Emilimi; nemli ortamlarda çalışan, sıvı teması bulunan plastikler için önemli ve belirleyici bir özelliktir. Su emilimi yüksek malzemeler nemli ortamlarda kütle ve boyut değişimi göstermektedir. Su emilimi, malzemenin kütlesinde yaşanan artışın % oranında hesaplanmasıyla ölçülmektedir.

Elastisite Modülü | MPa

Elastisite Modülü; bir malzemeye uygulanan düşük gerilmeler altında meydana gelen şekil değişiminin, gerilmeyi oluşturan yükün kaldırıldıktan sonra malzemenin eski şekline gelme özelliğini ifade eden bir değerdir.
Kısa Süreli Çalışma Sıcaklıkları | °C

Kısa süreli çalışma sıcaklığı; bir malzemenin anlık veya kısa süreli olarak direnç gösterebileceği maksimum sıcaklık değeridir. Malzeme bu sıcaklıkta belli bir süreden fazla kalırsa mekanik, elektriksel, fiziksel olarak özelliklerini yitirmeye başlayacaktır.

Uzun Süreli Çalışma Sıcaklıkları | °C

Uzun süreli çalışma sıcaklığı; bir malzemenin mekanik, elektriksel, fiziksel özelliklerini koruyarak sürekli olarak çalışabildiği maksimum ve minimum sıcaklık değerlerini göstermektedir. 

Grafiklerde yer verilmeyen ürünlerin değerlerini ve mevcut ürünler için grafik olarak gösterilmeyen değerleri ürünlere ait bilgi sayfalarında yer alan Teknik Bilgi Formları’nda detaylı olarak inceleyebilirsiniz.