PETP | Polyethylene Terephthalate

Polietilen tereftalat, polyester ailesine ait poli kondenzasyon metoduyla üretilen termoplastik bir malzemedir. Meşrubat, yiyecek ve içecek kapları, sentetik fiber gibi kullanım alanları vardır. Isıl işlenmesine bağlı olarak, amorf ve yarı-kristal malzeme olarak mevcuttur.

megapolimer kestamit